Beholderen min er ikke blitt tømt

Du må melde fra til ROAF hvis avfallet ditt ikke er hentet eller beholderen ikke er tømt.

Meld fra til ROAF

 

Dette kan være årsaken til at ikke ROAF har hentet avfallet ditt

Er avfallsbeholderen ofte full?

Hvis avfallsbeholderen din ofte er full kan det være at du trenger å bytte den. Kanskje du trenger en større beholder, flere beholdere eller oftere henting?

Endre beholder eller renovasjonsabonnement