Praktisk informasjon

Åpen barnehage holder til i lokalene til Breidablikk barnehage på Strømmen, i paviljonger ved Strømmen stadion. Tilbudet er en møteplass for både barn og voksne som er hjemme på dagtid. Det er et åpent tilbud for alle barn i alderen fra 0 til 6 år i følge med en voksen.

Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding. Du kan komme og gå som det passer innenfor åpningstiden.

Første gang du er hos oss registrerer du barnets navn og fødselsdato. Hver gang du møter i barnehagen etter det krysser du av i oppmøteboka.

Vi tilpasser våre aktiviteter og samlinger til alderen på barna, og barna bestemmer selv om de vil delta. Ta med matpakke, og eventuelt vogn til å sove i.

I åpen barnehage møter barn andre barn, og de voksne kan knytte kontakter med andre voksne som er hjemme på dagtid. Her er det mulighet til å drøfte utfordringer og dele gode opplevelser med andre foreldre og de ansatte.

Åpen barnehage er hjemlet i barnehageloven, og ledes av en barne- og ungdomsarbeider. Åpen barnehage holder til i lokalene til Breidablikk barnehage på Strømmen

Barnehagefakta.

Vedtekter for åpen barnehage

Åpningstid

Åpningstiden er mandag og onsdag fra kl. 10.00 til 14.00. Det er stengt jul, påske og i skolens sommerferie.

Du kan komme og gå som du vil innenfor åpningstiden.

Pris

Det er gratis. Om du mottar kontantstøtte, har du fortsatt full rett til å benytte deg av tilbudet.

Dagsrytme

10.00 Barnehagen åpner for lek og aktiviteter
11.00 Sangsamling
11.30 Lunsj med medbrakt matpakke
13.50 Vi rydder og avslutter lek og aktivitet
14.00 Barnehagen stenger