Praktisk informasjon

Åpen barnehage holder til i lokalene til Idrettsparken barnehage på Sørumsand og er en møteplass for både barn og voksne som er hjemme på dagtid. Det er et åpent tilbud for alle barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen.

Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding. Du kan komme og gå som det passer innenfor åpningstiden som er fra 10.00 til 14.00 tirsdag og torsdag.

Første gang du er hos oss registrerer du barnets navn og fødselsdato. Hver gang du møter i barnehagen etter det krysser du av i oppmøteboka.

Vi tilpasser våre aktiviteter og samlinger til alderen på barna, og barna bestemmer selv om de vil delta. Uavhengig av plan for dagen kan barna spise ved behov og også sove ute i egen vogn.

I Åpen barnehage møter barn andre barn og de voksne kan knytte kontakter med andre voksne som er hjemme på dagtid. Her er det mulighet til å drøfte utfordringer og dele gode opplevelser med andre foreldre og de ansatte.

Åpen barnehage er hjemlet i barnehageloven, og ledes av en barnehagelærer. Åpen barnehage holder til i lokalene til Idrettsparken barnehage på Sørumsand.

Barnehagefakta.

Vedtekter for åpen barnehage

Åpningstid

Åpningstiden er tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 14.00, stengt jul, påske og i skolens sommerferie.

Du kan komme og gå som du vil innenfor åpningstiden.

Pris

Det er gratis. Om du mottar kontantstøtte, har du fortsatt full rett til å benytte deg av tilbudet.

Dagsrytme

10.00 Barnehagen åpner for lek og aktiviteter, inne og ute på lekeplassen
13.50 Vi rydder og avslutter lek og aktivitet
14.00 Barnehagen stenger