Dette er en privat barnehage. Hos Barnehagefakta finner du mer informasjon om barnehagen.

Du finner også mer informasjon på Sorknes barnehage sin nettside.

Vedtekter Sorknes barnehage