Lillestrøm kommune er en av syv by-interessenter (City Hubs) som er med i REACHOUT, et EU-kommisjonsfinansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt, for å fremme brukerorienterte klimatjenester for å støtte implementeringen av Green Deal.

Hensikten med prosjektet er at forskningspartnere, klimatjenesteleverandører og by-interessenter sammen skal utvikle et sammenhengende sett med tjenester for deltakerne. 

Klimatiltak, og spesielt tilpasningsplanlegging, krever nettverksbygging i alle skalaer, fra samfunns- og bynivå til regionalt og nasjonalt nivå. Dette omfatter både offentlige myndigheter, privat sektor og samfunn.  

Flere byer og tettsteder i Europa forplikter seg til å utføre klimatiltak. Men når det gjelder gjennomføring av klimatiltak er utviklingsområdet mellom byer fortsatt ganske stort. REACHOUT har som mål å fange opp dette mangfoldet. Lillestrøm (Norge) skal sammen med Amsterdam (Nederland), Milano (Italia), Athen (Hellas), Cork (Irland), Gdynia (Polen) og Logroño (Spania) være drivere i prosjektet for oppskalering av klimatilpasningstiltak i Europa.