Hvem er ungdommene i EMF Lillestrøm?

Ungdommene i EMF er enslige mindreårige flyktninger som har flyktet fra hjemlandet sitt og kommet til Norge uten omsorgspersoner.
De har: 

  • søkt om beskyttelse (asyl)
  • fått opphold i Norge
  • Lillestrøm som oppholdskommune

Før ungdommene bosettes i EMF Lillestrøm har de bodd på omsorgssenter eller på asylmottak.

Ungdommene har opplevd krig, sosial nød og potensielt traumatiserende hendelser både i hjemland og på fluktruten til Norge.

Hva er EMF Lillestrøm?

EMF Lillestrøm bosetter ungdom på forespørsel fra IMDi eller BUF-etat. Det er barneverntjenesten som fatter vedtak om plassering på bosenterene eller i ettervernsavdelingen.

Målet er å gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til voksne. Vi legger vekt på mestring for å utvikle seg til selvstendige ungdommer og etablere et liv i Lillestrøm og i Norge.

Hva gjør EMF Lillestrøm?

  • Vi arbeider med å fremme en bosituasjon med trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering
  • Vi skal være et hjem med forutsigbare voksne som skal møte ungdommene der de er.
  • Vi hjelper, gir råd og veileder ungdommene når det kommer til skole, fritid, venner, helse, jobb, offentlige kontorer, og andre arenaer og situasjoner som er viktige i ungdommenes liv.
  • Vi samarbeider med flere instanser for å gi et best mulig tilbud for ungdommene.
  • Bosenterne har døgnbemanning, mens de som bor på hybel får oppfølging etter behov.
  • Ettervernsavdelingen tilbyr leksehjelp en kveld i uken.

Hvordan får man denne tjenesten?

Lenker

Barnevern


Kontaktinformasjon
Solvangen bosenter
Solvangen 39, 2013 Skjetten, telefon 46957579

Volla bosenter
Nittedalsgata 87, 2000 Lillestrøm, telefon 94166080

Granaveien bosenter
Granaveien 11, 2007 Kjeller, telefon 46865467

Ettervernsavdelingen
Thorvald Lammersgate 10, 2000 Lillestrøm