Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker. De skal sikre samhandling mellom brukeren, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Det er en standardisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient og pårørende, ansvarsplassering og ikke minst tidsfrister.

Hvilke pakkeforløp finnes?

De tre første pakkeforløpene er i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon hos Helsedirektoratet, Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt

For mer informasjon om pakkeforløp:
Kontakt Tjenestetorget for voksne