Information in English: Vaccination for 12-15 year olds

The vaccination of 12 to 15 years will start in week 37. To vaccinate this age group, the consent of the childs parents is required.

Lillestrøm municipality starts the vaccination of 12 to 15 year olds in week 37. Your child must be 12 years old to be offered a vaccine. The vaccine offered is Pfizer, which is recommended by FHI for this age group.

You as a parent/guardian must consent to your child receiving the vaccine, by signing a consent form which you will find in the link below. When this is done, the child is registered for vaccination.

NB! If the child has two parents, both must give consent.

After we have received the consent declaration, we will send out an invitation from our booking solution «Helseboka». It is important that you in "Helseboka" choose "på vegne av andre" and not yourself. You as a parent/guardian can then book an appointment for your child at the desired time. 

If you can not use the digital solution, you can download the form here.

If you have questions about the vaccination, see our vaccine information, or contact our vaccine telephone 940 07 002. You can also send an email to bookingstotte@lillestrom.kommune.no.

The vaccination takes place at Oslo Christian Center Romerikskirken (OKS), Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller. OKS is located next to Nylendlia ski center. There is a bus between Lillestrøm public transport terminal and Kjeller approximately every 15 minutes. If a car is used, there is free parking, but there may be some limited capacity.

 Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller

Go to the check-in page to give your consent

Instructions for use for consent and check-in

Vaksinering i uke 37

Lillestrøm kommune starter vaksineringen av 12 til 15 åringene onsdag og torsdag i uke 37 og du må ha fylt 12 år for å få tilbud om vaksine.  Vaksinen som tilbys er Pfizer, som er anbefalt av FHI for aldersgruppen.

Bestilling av time

Etter at vi har mottatt samtykkerklæringen vil vi sende ut invitasjon fra vår bookingløsning Helseboka. Invitasjoner blir sendt ut fortløpende.

Har du spørsmål til vaksineringen, les mer på våre vaksinesider eller kontakt vår vaksinetelefon 940 07 002. Du kan også sende epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no  

Vaksineringen foregår på Oslo Kristne Senter Romerikskirken (OKS).  

 Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller

OKS ligger ved siden av Nylendlia skisenter. Det går buss mellom Lillestrøm kollektivterminal og Kjeller cirka hvert kvarter. Benyttes bil er det gratis parkering, men det kan være noe begrenset kapasitet. 

Har du hatt korona skal du ikke vaksineres

Hvorfor skal ikke 12-15-åringer som har hatt koronasykdom vaksineres?

Siden gjennomgått sykdom også gir beskyttelse mot nye infeksjoner, gis det foreløpig ikke tilbud om vaksine til 12-15-åringer som har hatt koronasykdom (covid-19).

Det tilsvarer anbefalingen for 16 år og oppover, der de som har gjennomgått koronasykdom anbefales 1 vaksinedose i stedet for 2 doser. Man regner både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som separate «immunologiske hendelser».

FHI følger med på ny kunnskap og vil etter hvert gjøre nye vurderinger av om det bør bli et vaksinetilbud også til ungdom som har hatt koronasykdom. Er man usikker på om barnet har hatt koronasykdom (ikke laboratoriebekreftet), kan de få tilbud om en vaksinedose.

Barn i pågående testløp kan møte til vaksinering

Det betyr at barn kan komme til vaksinering etter første test, hvis de har fått negativt svar på testen. Barn som har smitte i husstanden, er i karantene og skal ikke møte. 

Samtykke

Du som foreldre/foresatt/verge må samtykke til at ditt barn skal få vaksine, ved å undertegne en samtykkeerklæringen som du finner lenke til nedenfor.

  • Du får her valget om å melde inn deg selv eller på vegne av andre.
  • Det er viktig at du velger på vegne av ditt barn.
  • Når dette er gjort blir barnet meldt opp for vaksinasjon.
  • NB! Hvis to foreldre, må begge gi samtykke.    

Gå til innsjekkingssiden for å gi ditt samtykke

Bruksanvisning for samtykke og innsjekking

Hvis du ikke kan benytte den digitale løsningen kan samtykkeerklæringen lastes ned her.