Frivilligsentraler

Vi har 4 frivilligsentraler i Lillestrøm. Fet, Skedsmo, Skedsmokorset og Sørum.

Bli frivillig

Frivillighetssentralen rekrutterer frivillige til meningsfylte aktiviteter til felles gjensidig nytte og glede i nærmiljøet.

Tilskuddsordninger

Administrasjonstilskudd, lekeplasstilskudd, arrangementsstilskudd, stipend, tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, spillemidler, tilskuddsportal, retningslinjer.

Finn lag og foreninger

Her finner du oversikt over lag og foreninger som har aktivitetstilbud i Lillestrøm kommune.

Bli instruktør for Sterk og stødig

Er du positiv og inkluderende? Liker du å være fysisk aktiv? «Sterk og stødig» treningsgrupper for seniorer drives av frivillige instruktører.