Endringer i karantenereglene fra 26. januar 2022

Strategi for frivillighet

I Lillestrøm kommune har vi en stor og mangfoldig frivillig sektor. Dette ønsker vi å støtte opp under og tilrettelegge for, slik at frivilligheten kan fortsette å blomstre.

Vil du hjelpe?

Hold hodet kaldt, hjertet varmt! Ønsker du å hjelpe i koronasituasjonen - registrer deg som frivillig her.

Trenger du hjelp av frivillige?

Her kan du melde inn behov til frivilligsentralene dersom du er i karantene eller i en risikogruppe.

Frivilligsentraler

Vi har 4 frivilligsentraler i Lillestrøm: Fet, Skedsmo, Skedsmokorset og Sørum.

Søknadsordninger

Driftstilskudd, sesongleie, tilskudd til utendørsaktivitet og lek, stipend, tilskudd til integreringsarbeid, spillemidler, tilskuddsportal, retningslinjer.

Finn lag og foreninger

Her finner du oversikt over lag og foreninger som har aktivitetstilbud i Lillestrøm kommune.

Bli instruktør for Sterk og stødig

Er du positiv og inkluderende? Liker du å være fysisk aktiv? «Sterk og stødig» treningsgrupper for seniorer drives av frivillige instruktører.

Veteraner i Lillestrøm

Lillestrøm kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.