Strategi for frivillighet

I Lillestrøm kommune har vi en stor og mangfoldig frivillig sektor. Dette ønsker vi å støtte opp under og tilrettelegge for, slik at frivilligheten kan fortsette å blomstre.

Frivilligsentraler

Vi har 4 frivilligsentraler i Lillestrøm: Fet, Skedsmo, Skedsmokorset og Sørum.

Søknadsordninger

Driftstilskudd, sesongleie, tilskudd til utendørsaktivitet og lek, stipend, tilskudd til integreringsarbeid, spillemidler, tilskuddsportal, retningslinjer.

Finn lag og foreninger

Her finner du oversikt over lag og foreninger som har aktivitetstilbud i Lillestrøm kommune.

Bli instruktør for Sterk og stødig

Er du positiv og inkluderende? Liker du å være fysisk aktiv? «Sterk og stødig» treningsgrupper for seniorer drives av frivillige instruktører.

Veteraner i Lillestrøm

Lillestrøm kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.

Frivillighetens år 2022

I hele år skal vi feire frivilligheten. Bli med du også og se hva frivilligheten gjør i Lillestrøm kommune.

Frivillighetsfondet

Frivillighetsfondet er et søkbart fond for frivillig sektor, og skal fungere som en oppfølging av kommunens Strategi for frivillighet.