Lettelser i koronatiltakene fra 10. juni

Informasjon om koronavaksine

Strategi for frivillighet

Arbeidet med en ny strategi for frivillighet er i gang. Kommunen ønsker innspill fra frivillig sektor.

Vil du hjelpe?

Hold hodet kaldt, hjertet varmt! Ønsker du å hjelpe i koronasituasjonen - registrer deg som frivillig her.

Trenger du hjelp av frivillige?

Her kan du melde inn behov til frivilligsentralene dersom du er i karantene eller i en risikogruppe.

Frivilligsentraler

Vi har 4 frivilligsentraler i Lillestrøm: Fet, Skedsmo, Skedsmokorset og Sørum.

Søknadsordninger

Driftstilskudd, sesongleie, tilskudd til utendørsaktivitet og lek, stipend, tilskudd til integreringsarbeid, spillemidler, tilskuddsportal, retningslinjer.

Finn lag og foreninger

Her finner du oversikt over lag og foreninger som har aktivitetstilbud i Lillestrøm kommune.

Bli instruktør for Sterk og stødig

Er du positiv og inkluderende? Liker du å være fysisk aktiv? «Sterk og stødig» treningsgrupper for seniorer drives av frivillige instruktører.