Ønsker du å være frivillig instruktør?

Vi ønsker personer som har interesse for, og lyst til, å lede treningsgrupper for seniorer.

Du trenger ingen erfaring med å lede treningsgrupper fra før av. Gruppene gjennomføres en gang i uken på dagtid, og vi følger omtrent skoleåret. Instruktørene vil få ansvar for en gruppe, enten på egenhånd eller i samarbeid med en annen frivillig.

Vi tilbyr tre dagers instruktørkurs og sertifisering ledet av fysioterapeuter, samt jevnlig oppfølging og veiledning av fysioterapeuter. Du vil også få et kurs i førstehjelp.

Lenker

Sterk og stødig

Treningsgrupper for eldre