Om Lillestrøm Kommune - Fet Frivillighetssentral

Sammen skaper vi trivsel og utvikling! Velkommen til kulturbygget i Fetsund til for en uforpliktende samtale, informasjon eller for å registrere seg som frivillig. Fet Frivilligsentral er en møteplass for, og et bindeledd mellom, enkeltmennesker i alle aldre som har ønske om å engasjere seg, samt frivillige og offentlige organisasjoner. Frivilligsentralen kan bidra til: Økt aktivitet og samarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn. Økt medvirkning og stimulering til læring hos enkeltpersoner og grupper. Skape trygghet og tilhørighet igjennom en inkluderende og støttende holdning og pålitelig assistanse når hjelp er nødvendig. Bistand til å søke tilskudd fra eksterne tilbydere. Målsettingen søkes gjennomført ved konkrete aktiviteter, organisering av frivillig hjelp til enkeltpersoner og grupper, samt i møte med enkeltpersoner. 2022 er frivillighetens år. Fet frivilligsentral ønsker å samarbeide med lag og foreninger for å vise frem frivillig engasjement i vårt nærmiljø.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme