Om Skoleutvalget Sagdalen skole

Ansvar for de overordnede sakene ved Sagdalen skole som gjelder dialog mellom skole og hjem: økonomi, utviklingsarbeid, trygg skolevei, trygt og godt skolemiljø, brukermedvirkning.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme