Om skolen 

Sagdalen skole er en barneskole som har beliggenhet i Strømmen sentrum. Skolen har over 700 elever, og har 2 avdelinger. SFO ved Sagdalen har i underkant av 300 barn

Dette er viktig for oss 

Sagdalen skole er organisert med et eget fagteam og sosialpedagogisk team som til sammen utgjør 6 stillinger for å gi god oppfølging til enkeltelever, klasser, foreldre og lærere. Skolen søker hele tiden å utvikle best mulig fagmiljøer for å gi elevene best mulig læringsmiljø. Sagdalen skole er praksisskole for Oslo Met og INN. Skolen har de siste årene også deltatt i prosjekter i regi av Erasmus+ slik at ny kunnskap kan innhentes fra ulike læringskulturer.  

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon 

 • Type skole: barneskole 
 • Oppstartsår: 1919 
 • Ombygget/renovert flere ganger 
 • Ca antall elever : 710 
 • Antall ansatte: 90 
 • Antall paralleller: Fire av trinnene har fire paralleller, tre av trinnene har fem paralleller 
 • Antall klasser: 31 

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter 

Uterommet
 • Ballbinge 
 • Fotballbane 
 • Trivselsledere
Spesialrom


 • Baserom 
 • Gymsal  
 • Kjøkken 
 • Musikkrom 
 • Samlingssal