Forskning viser at mange greier seg bra etter tjenesten. Noen vil likevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten. Med sin unike erfaring og kompetanse er veteranene en ressurs i samfunnet, og kommunen ønsker å komme i kontakt med og samarbeide med veteranmiljøet i Lillestrøm kommune.

Veteranplan for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune sin veteranplan bygger videre på Regjeringens oppfølgingsplan, og fokuserer tiltakene sine på temaene anerkjennelse, ivaretakelse, og oppfølging. Veteranplanen ble vedtatt av Lillestrøm kommunestyre 18. november 2020.

Les hele veteranplanen her

Hvem er veteraner?

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren.

Siden 1947 har Norge deltatt med mer enn 100 000 kvinner og menn i over 100 militære operasjoner i 40 land. Av disse er det 655 veteraner som har bostedsadresse i Lillestrøm kommune. Dette er kun veteraner fra forsvarssektoren registrert etter 1978, og antall veteraner i Lillestrøm omfatter flere enn disse. 

For veteraner og familien

Vil du bidra med din kompetanse og erfaring som veteran i frivillig virksomhet? Ta kontakt med veterankontakten. 

Aktuelle ressurser:

For ansatte og fastleger i Lillestrøm kommune

Aktuelle ressurser: