Romerike stadion er et interkommunalt anlegg. Anlegget er kun åpent for allmennheten på tirsdager.