Lillestrøm skatepark ligger i Rådhusparken. Plasseringen har god nærhet til kollektivknutepunkt og rekreasjonsarealene langs Flomvollen og Nitelva.

Skateparken er ledd i en helhetlig plan for å utvikle Rådhusparken til en park med økt fokus på aktiviteter, lek og møteplasser.

 

 

Om skateparken

Parken er designet som en «skateplaza» i verdensklasse. Den vil være et drømmested for alle skatere i regionen. For barn og unge på sparkesykler er det mange elementer her som vil trigge dem.

Skateparken vil være et nærmiljøanlegg, dvs. et anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet som står åpent, allment tilgjengelig og som ikke kan reserveres til faste tider av brukere.

Materialer

Skateparken bygges i plaststøpt betong og får innslag av både farget betong, naturstein og asfalt.

Belysning

Belysningen i skateparken skal skape trygge rammer for aktiviteten på hele
skateparkens areal. Ved å benytte tilpassede lysnivåer, som kan justeres via et styringssystem, vil belysningen på skatearealet bidra til orienteringen både på og rundt skateparken.

 • Knapper for belysning i parken er aktiv fra 1. april og ut oktober i tidsperioden 16.00 – 24.00.
 • Grunnbelysning er aktivt i samme periode, men skrus av og på rundt soloppgang og solnedgang. 
 • Overgang til nattinnstilling skjer alle dager i aktiv periode klokka 23.30

Når skateparken ikke er i bruk vil den være badet i farget lys, som kan tilpasses parkens stemning forøvrig.
Fargen kan variere avhengig av sesong, høytider eller annet.

Møteplasser

Ved skateparken monteres benker/hangout-soner med gressvoller for besøkende til både skateparken, flomvollen og Rådhusparken.

Innhold i parken

Parken inneholder disse elementene:

 • Quarter pipe
 • A-frame(cantilevered)
 • Kicker gap(cantilevered)
 • Flat bar
 • Flat ledge(granite)
 • Extended pyramid hip
 • Step up gap
 • Handrail
 • Hubba/flat ledge
 • Flat bank
 • Flat handrail
 • 3 stairs
 • Bank to ledge
 • Flat bank extension(cantilevered)
 • Steep china bank with curb lip
 • «Daewon» transitioned manual pad
 • Red taco dish (red concrete)
 • Pump bump (red concrete)
 • Round manual pad combo (coloured concrete)
 • Flat ledge planter
 • Hammer Barca wave
 • Pole jam
 • C Ledge
 • Manual pad/ledge combo
 • Hangout area
 • Extended slappy thin curb

Mål på skateparken

 • 930 kvadratmeter effektiv kjøreflate i betong
 • 1000 kvadratmeter effektiv betongflate med en øy i midten
 • 1260 kvadratmeter effektiv overflate inkludert betong, asfaltstier og øy
 • 1420 kvadratmeter effektiv areal inkludert, betong, asfaltstier øy og terrengarrondering