Stampetjern er et idyllisk skogsvann og en populær badeplass på Leirsund/Asak, med sandstrand, grønt areal, bålplass, toaletter, flytebrygge og p-plasser