Det er en målsetting at utleiepolitikken i Lillestrøm kommune skal være god, rettferdig og forutsigbar. Kommunen vil gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor gjennom å bidra til at frivillige organisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører får mulighet til å benytte kommunale lokaler til et mangfold av aktiviteter og møtevirksomhet.

Kommunen vil stimulere til frivillig innsats ved blant annet å gi rom for aktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et godt nærmiljø.

Frivillige organisasjoner og kulturaktører skal som hovedregel leie kommunale lokaler gratis. Ved leie av treningstid for barn og unge til og med 19 år gjelder gratisprinsippet på hverdager.

Alle lokaler som leies ut, vil etter hvert være tilgjengelige i kommunens bookingsystem: BookUp

På grunn av ulike målgrupper for de ulike kommunale lokalene, er det vedtatt to forskjellige reglementer: