Gansvika badeplass

Staten bidrar økonomisk til at kommuner eller interkommunale friluftsråd kan kjøpe områder eller gjøre varige avtaler om bruk med grunneierne. Området kan være eid av det offentlige eller private. På den måten kan viktige områder for friluftsliv ivaretas og tilrettelegges for dagens og fremtidige generasjoner. Når området får godkjent status gjelder egne retningslinjer for forvaltningen av området. I tillegg til selve sikringen har kommunen eller friluftsrådet muligheter for å søke støtte til tilrettelegging av området, forutsatt godkjent forvaltningsplan for området.

Forvaltningsplanene skal bidra til å opprettholde opplevelseskvalitetene og gjøre områdene attraktive for allmennhetens friluftsliv. Planene skal også bidra til at bruk og naturvennlige tilretteleggingstiltak gjennomføres i tråd med prinsippene med de aktuelle lovene. Videre skal planene vise eventuelle behov for- og kostnader ved tilrettelegging av områdene, slik at de kan brukes i henhold til formålet med sikringen.

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder i Lillestrøm kommune 2024-2029 inneholder en rekke tiltak godkjent av fylkeskommunen.  Det er ikke lokalt besluttet at tiltakene i planen skal gjennomføres, men en godkjent forvaltningsplan gir muligheten til det. Det er per nå ikke avklart hvilke tiltak som realiseres og til hvilket tidspunkt, men de ligger i prioritert rekkefølge i forvaltningsplanene.

Lillestrøm kommune har per i dag syv statlig sikra friluftsområder. Oversikt over hvilke områder dette gjelder, beskrivelse av områdene og kart over disse, kan finnes i Naturbasen hos Miljødirektoratet og i vedlagt forvaltningsplan.

Følgende områder er statlig sikret 

  • Bingfossen

  • Isakbekkområdet

  • Stasjonsstranda

  • Fetsund lenser

  • Heia friluftsområde

  • Søndre Bjanes

  • Gansvika badeplass

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lillestrøm kommune for 2024-2029

Forvaltningsplan Lillestrøm kommune 2024-2029.pdf (PDF)