Stort mangfold  

Lillestrøm kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme. Vi vil ha rundt 9.500 ansatte, og kommunen vil være en av de største arbeidsgiverne i Viken Fylke og en av Norges største kommuner.  

Vi tilbyr kompetente fag- og arbeidsmiljøer, et stort mangfold av arbeidsplasser innen mange ulike tjenesteområder. Våre ansatte er den viktigste ressurs for å nå målsettingene gjennom tjenester og innbyggerkontakt.  

Last ned organisasjonskartet

Lillestrøm kommunes organisasjonsstruktur 01.08.2023.pdf (PDF)

Verdier og mål  

Vi har vedtatt at følgende verdier og mål skal prege kommunen vår  

Verdier for Lillestrøm kommune 

Tillit – Inkludering - Nyskaping 

Se hva våre verdiene betyr for våre ansatte

Mål for Lillestrøm kommune 

  • Bærekraft: Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig både i dag og i framtida.
  • Klima og miljø: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en effektiv (god) ressursforvaltning. (Samtidig som vi skal håndtere forventet befolkningsvekst). 
  • By- og tettstedsutvikling: Lillestrøm skal ha livskraftige lokalsamfunn og en attraktiv regionby. 
  • Hele livet: Lillestrøm kommune skal understøtte innbyggernes mestring i egne liv- i alle livets faser. 
  • Nyskapende: Lillestrøm skal være en åpen, lærende og nytenkende kommune for innbyggerne og næringsliv. 

Vår beliggenhet   

Vi er en sentral kommune rett utenfor Oslo. Det tar bare 10 min fra Oslo S til knutepunktet Lillestrøm, hvor flere gode kollektivtilbud tar deg videre ut i kommunen. 

Konkurransedyktige arbeidsbetingelser 

Kommunen skal kunne tilby konkurransedyktige arbeidsbetingelser i konkurransen om fremtidens arbeidskraft. I henhold til Hovedtariffavtalen til KS kapittel 4.1 Garantilønn. 

Karrieremuligheter i Lillestrøm kommune 

Lillestrøm kommune skal være en lærende organisasjon, og vi skal sørge for anskaffelse og utvikling av kunnskap og kompetanse i henhold til overordnede mål og strategier.  

Arbeidsplassen skal være medarbeideres hovedarena for læring. Vi tilbyr stor variasjon i våre ledige stillinger, som er innen ulike tjenesteområder og ulike ledernivåer. 

Vi tilbyr blant annet  

  • veiledere for nyansatte innen oppvekstområdet
  • mulighet for videreutdanning i henhold til kriterier i lokal lønnspolitikk 
  • internt lederutviklingsprogram  

Se oversikt over alle ledige stillinger