Stort mangfold  

Lillestrøm kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme. Vi vil ha rundt 9.500 ansatte, og kommunen vil være en av de største arbeidsgiverne i Viken Fylke og en av Norges største kommuner.  

Vi tilbyr kompetente fag- og arbeidsmiljøer, et stort mangfold av arbeidsplasser innen mange ulike tjenesteområder. Våre ansatte er den viktigste ressurs for å nå målsettingene gjennom tjenester og innbyggerkontakt.  

Organisasjonskart

Verdier og mål  

Vi har vedtatt at følgende verdier og mål skal prege kommunen vår  

Verdier for Lillestrøm kommune 

Tillit – Inkludering - Nyskaping 

Se hva våre verdiene betyr for våre ansatte 

Mål for Lillestrøm kommune 

  • Bærekraft: Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig både i dag og i framtida.
  • Klima og miljø: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en effektiv (god) ressursforvaltning. (Samtidig som vi skal håndtere forventet befolkningsvekst). 
  • By- og tettstedsutvikling: Lillestrøm skal ha livskraftige lokalsamfunn og en attraktiv regionby. 
  • Hele livet: Lillestrøm kommune skal understøtte innbyggernes mestring i egne liv- i alle livets faser. 
  • Nyskapende: Lillestrøm skal være en åpen, lærende og nytenkende kommune for innbyggerne og næringsliv. 

Vår beliggenhet   

Vi er en sentral kommune rett utenfor Oslo. Det tar bare 11 min fra Oslo S til knutepunktet Lillestrøm, hvor flere gode kollektivtilbud tar deg videre ut i kommunen. 

Konkurransedyktige arbeidsbetingelser 

Kommunen skal kunne tilby konkurransedyktige arbeidsbetingelser i konkurransen om fremtidens arbeidskraft. I henhold til Hovedtariffavtalen til KS kapittel 4.1 Garantilønn. 

Karrieremuligheter i Lillestrøm kommune 

Lillestrøm kommune skal være en lærende organisasjon, og vi skal sørge for anskaffelse og utvikling av kunnskap og kompetanse i henhold til overordnede mål og strategier.  

Arbeidsplassen skal være medarbeideres hovedarena for læring. Vi tilbyr stor variasjon i våre ledige stillinger, som er innen ulike tjenesteområder og ulike ledernivåer. 

Vi tilbyr blant annet  

  • mentorer for nyansatte innen oppvekstområdet
  • mulighet for videreutdanning i henhold til kriterier i lokal lønnspolitikk 
  • internt lederutviklingsprogram  

Se oversikt over alle ledige stillinger