Bydeler

I byutviklingsplanen er byen delt inn i bydeler både ut i fra eksisterende identitet og beliggenhet, men også etter fremtidig funksjon og potensial for vekst.

Når byen vokser og utvikler seg i raskt tempo øker behovet for å identifisere de ulike områdene som byen består av for å lettere kunne styre utviklingen i en ønsket retning.

Byen må planlegges for veksten som er forventet samtidig som Lillestrøm sin identitet ivaretas og derfor har hver bydel sine bydelsprosjekter.

Under de ulike bydelene kan du lese mer om prosjektene og si din mening.