Formålet med skolen

Skolen bygges som skal bygges er en spesialskole, tilrettelagt for 60 elever samt ansatte. Elever med lærevansker har behov for tilrettelagt undervisning og arealer med gode funksjonelle løsninger. Noen av elevene har fysiske funksjonsnedsettelser og derfor avhengig av hjelpemidler. Skolen skal med sine arealer og funksjonalitet, dekke de behov som brukerne av skolen har.

Skolen ble vedtatt bygget i kommunestyremøte 15. mars 2023 og i tråd med revidert skolebehovsplan for Lillestrøm kommune 2022-2031.
Her kan du lese siste politiske sak fra 12. juni 2024 om prosjektet og gjennomføringsfasen. 

En del av områdeutviklingen

Skolen er del av utviklingen av området sammen med barnehagen, som er bygget i nærheten. Gjennom skolen får innbyggerne tilgang til både basseng og gymsal, samt fine uteområder. Det bidrar til at innbyggerne får et bedre bomiljø gjennom nye og flere aktiviteter i nærmiljøet, i og utenfor åpningstiden for skolen.

Om bygget

Det skal etableres 9 baser med klasserom med forskjellige arealtilknytninger. Ny SFO del i 1. etasje med gymsal og opplæringsbasseng. Lærerarbeidsplasser i 2. etasje med tilknytning til bibliotek, lekotek og andre funksjonaliteter til lærere og elever. Det planlegges å bygge 4.500 m2 nytt areal, bestående av 2. etasjer med teknisk rom i kjeller til ventilasjon og bassengteknikk.

Miljøtilpasset passivhus

Miljøambisjonene for prosjektet bygger opp under Lillestrøm kommunen sin strategi for grønne innkjøp og har ønske om å bygge for endringsdyktighet, ombruk og gjenbruk. Bygget prosjekteres som passivhus med energimerking A, det etableres solceller og grønne tak med fasadekledning i treverk. Energibrønner med varmepumper installeres.

Bygget er planlagt ferdigstilt i løpet av 2025

Om uteområdet

Uteområdene består av 6500 m2 med ny ballbinge, tur/sykkelvei og diverse lekeapparater for å ivareta aktiviteter tilpasset skolens elever og befolkningen i nærområdet.

Eksisterende utebod rehabiliteres og det bygges en ny garasje. Det etableres 48 parkeringsplasser på terreng samt 4 HC-taxi- og 3 taxi avsettingsplasser. 

Om brukerinvolveringen

Det ble utarbeidet en brukergruppe og er avholdt møter med rektor, inspektør, SFO, vaktmester, verneombud, renhold, tillitsvalgt, bedriftshelsetjenesten og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunens driftsorganisasjon og representanter for kultur, idrett og frivillighet deltok også i prossessen med å utforme den nye skolen. 

Hvem bygger?

Lillestrøm kommune ved avdeling Prosjekt bygg og Eiendom er byggherre, mens Backe Romerike er entreprenør og er ansvarlig for å oppføre bygget. Prosjektet er i tillegg til kommunen og brukerne, utviklet i samarbeidet med AFRY og Lillestrøm Arkitekter. Innleid prosjektleder for Lillestrøm kommune er Lasse Wavik fra SWECO.