Om prosjektet

Sophie Radich blir en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og man kan tydelig se hvordan bygget tar form på byggeplassen. Skolen skal stå ferdig til skolestart august 2022.

Sophie Radich ungdomsskole skal ha en kapasitet på 720 elever på 8.-10. trinn med ca 100 ansatte inkludert driftspersonell.

Byggherre er Lillestrøm kommune, og arkitekter er Arkitema Architects og Kruse Smith.

Plassering 

Skolen ligger som nabo til bl.a. flystripen til Kjeller flyplass på den ene siden og Havarikommisjonen som nærmeste nabo på en annen side.

Kjeller flyplass ble bombet 3 ganger under krigen, så før byggestart har det være gjort nøye undersøkelser fra Forsvarsbygg, for å forsikre seg om at det ikke ligger igjen bomber fra krigens dager på tomten.

Utforming

Skolen er oppkalt etter Sophie Radich, den første kvinnelige lærer i Lillestrøm. Bruttoareal ca A= 13 000m2, fordelt på tre etasjer med tekniske rom på tak.

Bygget skal først og fremst betjene opplæringsfunksjoner, men vil også gi et betydelig løft til nærmiljøet. Dette løftet vil være i form av å romme øvinger for korps, fritidsaktiviteter, scene, musikk og biblioteksfunksjoner, uteområdet og aktivitetsareal med mer.

Det har vært utlyst konkurranse for kunstnerisk utsmykning for uteområdet, samt for noen områder innendørs.

Se bilde fra byggeplassen og hvor langt vi har kommet. 

LARK

Arkitekten sier følgende om bygget

Bygget er formet som en firkløver, med tre læringsfløyer og en fjerde fløy med idrettshall, samt realfagsenter. Bygningsvolumet skaleres på denne måten ned, og funksjonene er fordelt på en måte som gir en god logistikk i bygget. I senter av «Firkløver» ligger skolens hjerte med trappeamfi, kantineområde, aktivitetssal og musikkavdeling. Alle de offentlig tilgjengelige funksjoner er lagt til plan1, som med sin transparens og åpenhet, inviterer både omverdenen og landskapet inn.

Arkitema Architects og Kruse Smith.

Bygget er i tre etasjer, med spesial- og fellesfunksjoner på bakkeplan. Alle trinn har desentraliserte, likeverdige innganger for elevene. Skolens hovedinngang ligger mot «Adkomsttorget». Her synliggjøres også realfagssenteret/ Newtonsenteret og idrettsanlegget. Det er funksjoner som skal kunne fungere uavhengig av skolen, og som har direkte adkomst fra hovedinngangen. En stor, utvendig trapp fungerer som amfi og samlingsområde, og utvider det flate skolelandskapet til et mer spennende uterom. 

Bygget har en markant arkitektur som signaliserer at «her skjer det noe viktig» og som pirrer nysgjerrigheten. Bruk av tre i størst mulig grad, både i eksteriør, bærekonstruksjon og interiør, understreker miljøaspektet.