Om prosjektet

Bane NOR eiendom, Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune og Ruter samarbeider om et knutepunktprosjekt for Lillestrøm stasjon.

Målet med prosjektet er å foreslå en utforming av området rundt Lillestrøm stasjon som sikrer tilstrekkelig fremtidig kapasitet og fremkommelighet for transportmidlene i området, utforming på myke trafikanters premisser, en løsning for parkering/taxi, samt byutvikling av områdene rundt. Arbeidet omfatter utvikling av både transportetatenes egne arealer og de offentlige byrommene.

Prosjektet utarbeidet tre mulighetsstudier som viser noen hovedgrep for hvordan området kan se ut i fremtiden

Prosjektstatus

Mulighetsstudier

Status:
Ferdig
Slutt:
Juni 2021

Evaluering av mulighetsstudier og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
Oktober 2021
Slutt:
Desember 2021

Politisk behandling

Status:
Planlagt
Start:
Vår 2022

Oppstart av planarbeid

Status:
Planlagt
Start:
Sommer 2022

Mulighetsstudiene

Mulighetsstudiene inneholder forslag til hovedgrep for hvordan knutepunktet kan bli mer tilgjengelig og attraktivt for deg som bruker knutepunktet, enten om du er pendler eller sentrumsbruker. 

A-Lab – Dynamiske Lillestrøm

 Last ned mulighetsstudiet fra A-lab (PDF 200 MB)

Teamet består av arkitekter fra A-lab, og anerkjente fagpersoner innenfor samferdsel og mobilitet fra Civitas. De har utarbeidet mulighetsstudien «Dynamiske Lillestrøm»

a-lab

DRMA – Kobla på Lillestrøm

 Last ned mulighetsstudiet fra DRMA (PDF 147 MB)

Teamet består av arkitekter og landskapsarkitekter fra DRMA, Cobe og Urban Creators. I tillegg har de hatt med seg byøkolog Chritian E. Mong.

Dyrvik – Økoton Lillestrøm

 Last ned mulighetsstudiet fra Dyrvik (PDF 118 MB)

Teamet består av arkitekter og landskapsarkitekter fra Dyrvik og SLA. I tillegg har de hatt med seg samferdselskompetanse fra Rambøll