• Planinitiativ behandles politisk

  Status:
  Ferdig
  Start:
  27. februar 2019
  Slutt:
  20. mars 2019

 • Oppstart av planarbeid

  Status:
  Underveis
  Start:
  Juni 2021
  Slutt:
  Juni 2021
 • Parallelloppdrag for mulighetsstudie og utarbeide forslag til planprogram

  Status:
  Planlagt
  Start:
  August 2021
  Slutt:
  November 2021
 • fastsette planprogram

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2022
  Slutt:
  Januar 2022
 • Utredning og medvirkning

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2022
  Slutt:
  September 2022
 • Førstegangsbehandling

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2022
 • Offentlig ettersyn

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2023
 • Planen vedtatt

  Status:
  Planlagt
  Slutt:
  Vår 2023

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate. I tillegg har rådmannen foreslått å ta med Storgata over Kjeller, Måsan barnehage, og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. Varslingsområdet er derfor endret noe i særlig østlig del fra det som ble anbefalt i planinitiativet.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars og kommunestyre 20. mars 2019.

Dette kan du lese her

Varsel om oppstart av planarbeider kunngjøres lørdag 26. juni 2021, og dette kan du lese her: Varsel om oppstart

Grunnet kommunesammenslåingsprosessen, og behov for samkjøring av planprosessen med planprosess for Byutviklingsplan for Lillestrøm by, er planarbeidene blitt forsinket.

Ambisjonen er at Lillestrøm kommune, ved Hovedutvalg for miljø og samfunn, skal fastsette planprogrammet tidlig på våren 2022. Deretter følger en periode med utredninger og medvirkningsopplegg. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet høsten 2022, med påfølgende offentlig ettersyn. Målet er at planen blir endelig vedtatt av Lillestrøm kommunestyre våren 2023.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Kontakt prosjektansvarlig

ANDERS JØRSTAD
Prosjektleder
E-post: anders.jorstad@lillestrom.kommune.no