• Planinitiativ behandles politisk

  Status:
  Ferdig
  Start:
  27. februar 2019
  Slutt:
  20. mars 2019

 • Oppstart av planarbeid

  Status:
  Underveis
  Start:
  Mai 2019
  Slutt:
  Høst 2019
 • fastsette planprogram

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2019
  Slutt:
  Vår 2020
 • Utredning og medvirkning

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Vår 2020
  Slutt:
  Høst 2020
 • Førstegangsbehandling

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2020
 • Offentlig ettersyn

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst/vinter 2020
 • Planen vedtatt

  Status:
  Planlagt
  Slutt:
  Sommeren 2021?

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate. I tillegg har rådmannen foreslått å ta med en del områder sør for dette, samt søndre del av Måsan, Storgata over Kjeller, Ole Bulls plass og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. Varslingsområdet blir som anbefalt i planinitiativet.

Hvem

Kommunens plan- og bygningsavdeling er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars og kommunestyre 20. mars 2019.

Ambisjonen er å fastsette planprogrammet tidlig 2020. Deretter følger en lengre periode med utredninger og medvirkning. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet sent på høsten 2020, med påfølgende offentlig ettersyn. Deretter er målet å få planen endelig vedtatt sommeren 2021.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Kontakt prosjektansvarlig

ANDERS JØRSTAD
Prosjektleder
E-post: anders.jorstad@lillestrom.kommune.no