Planinitiativ behandles politisk

Status:
Ferdig
Start:
27. februar 2019
Slutt:
20. mars 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Underveis
Start:
Juni 2021
Slutt:
Juni 2021

Åpent informasjonsmøte

Status:
Ferdig
Start:
01.09.2021

Parallelloppdrag for mulighetsstudie og utarbeide forslag til planprogram

Status:
Planlagt
Start:
August 2021
Slutt:
November 2021

fastsette planprogram

Status:
Planlagt
Start:
Januar 2022
Slutt:
Januar 2022

Utredning og medvirkning

Status:
Planlagt
Start:
Januar 2022
Slutt:
September 2022

Førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2022

Offentlig ettersyn

Status:
Planlagt
Start:
Januar 2023

Planen vedtatt

Status:
Planlagt
Slutt:
Vår 2023

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate. I tillegg har rådmannen foreslått å ta med Storgata over Kjeller, Måsan barnehage, og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. Varslingsområdet er derfor endret noe i særlig østlig del fra det som ble anbefalt i planinitiativet.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars og kommunestyre 20. mars 2019. Les behandlingen av planinitiativet.

Varsel om oppstart av planarbeider kunngjøres lørdag 26. juni 2021, og dette kan du lese her: Varsel om oppstart

Grunnet kommunesammenslåingsprosessen, og behov for samkjøring av planprosessen med planprosess for Byutviklingsplan for Lillestrøm by, er planarbeidene blitt forsinket.

Ambisjonen er at Lillestrøm kommune, ved Hovedutvalg for miljø og samfunn, skal fastsette planprogrammet tidlig på våren 2022. Deretter følger en periode med utredninger og medvirkningsopplegg. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet høsten 2022, med påfølgende offentlig ettersyn. Målet er at planen blir endelig vedtatt av Lillestrøm kommunestyre våren 2023.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Oppstartsseminar

Informasjonsmøte

1. september 2021 kl 18.00 - 19.15 avholdt Lillestrøm kommune ved  planavdelingen, et åpent informasjonsmøte på Teams om planlagt innhold i områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord.

Møtet var annonsert i formelt varsel om oppstart i Romerikes blad den 24.06.2021 og på vår nettside. Det var på det meste 44 deltakere i møtet. Les mer om møtet