Planinitiativ behandles politisk

Status:
Ferdig
Start:
27. februar 2019
Slutt:
20. mars 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
Juni 2021
Slutt:
Juni 2021

Parallelloppdrag for mulighetsstudie

Status:
Ferdig
Start:
August 2021
Slutt:
Januar 2022

Åpent informasjonsmøte

Status:
Ferdig
Start:
01.09 2021

Evaluering av mulighetsstudier og utarbeidelse av forslag til planprogram

Status:
Underveis
Start:
Februar 2022
Slutt:
Juni 2022

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram (6 uker)

Status:
Planlagt
Start:
24. september 2022
Slutt:
14. november 2022

Fastsetting av planprogram

Status:
Planlagt
Start:
Januar 2023
Slutt:
Januar 2023

Utredninger og medvirkning

Status:
Planlagt
Start:
Januar 2023
Slutt:
Januar 2024

Førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Februar 2024

Offentlig ettersyn (8 uker) med informasjonsmøte

Status:
Planlagt
Start:
Mars 2024
Slutt:
Mai 2024

Planen vedtatt

Status:
Planlagt
Slutt:
August 2024

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate. I tillegg har kommunedirektøren foreslått å ta med Storgata over Kjeller flyplass, Måsan barnehage, og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. Varslingsområdet er derfor endret noe i særlig østlig del fra det som ble anbefalt i planinitiativet.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars og kommunestyre 20. mars 2019. Les behandlingen av planinitiativet

 Varsel om oppstart av planarbeider ble kunngjort lørdag 26. juni 2021

Mulighetsstudier av planområdet er gjennomført. Fire arkitektkontor deltok og disse er: MAD, White, Adept og LPO Arkitekter. Resultatet er et stort idetilfang kommunen har brukt til å lage et forslag til planprogram. Dette skal nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Mulighetsstudiene vil bli stilt ut på Lillestrøm bibliotek i perioden 24. september til 14. november 2022. Vi legger også ut en digital fremstilling på denne siden, hvor publikum kan få si sin mening. 

Ambisjonen er at hovedutvalg for miljø og samfunn, skal fastsette planprogrammet våren 2023. Deretter følger en lengre periode på om lag ett år med medvirkningsopplegg og utredninger. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet våren 2024, med påfølgende offentlig ettersyn. Målet er at planen blir endelig vedtatt av kommunestyret høsten 2024.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram kan du lese her

Medvirkning og aktiviteter

Medvirkning i arbeidet med Lillestrøm nord - Her kan du se informasjonsmøte fra 1. september og oppstartsseminar 11. oktober 2021.

Utstillinger i tilknytning til planarbeidet

Det har blitt utarbeidet fire mulighetsstudier som grunnlag for planprogrammet, og en liten utstilling med plansjer fra disse kan ses i Lillestrøm bibliotek i bibliotekets åpningstid. Det vil være mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding på mulighetsstudiene i utstillingslokalet.

De fire mulighetsstudiene er også tilgjengelige i en digital utstilling, og du vil der kunne gi innspill om hva du liker best. Digital utstilling finner du her

Åpent informasjonsmøte den 17. oktober 2022

Den 17. oktober 2022 kl 18.00-20.00 avholdt planavdelingen et informasjonsmøte om innholdet i forslaget til planprogram. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen på rådhuset og kunne følges på Teams.  

Opptak fra informasjonsmøtet 17.10.22 kan du se her
(Dessverre er en del av forberedelsene til møtet blitt med i starten av opptaket. Det lønner seg derfor å spole frem til åpningen av møtet 14 min. og 45 sek. ut i opptaket.)

Presentasjonen som ble vist i møtet kan du se her

Notater fra møtet kan du lese her