• Planinitiativ behandles politisk

  Status:
  Ferdig
  Start:
  27. februar 2019
  Slutt:
  20. mars 2019

 • Oppstart av planarbeid

  Status:
  Underveis
  Start:
  April 2021
  Slutt:
  April 2021
 • fastsette planprogram

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2021
  Slutt:
  Vår 2021
 • Utredning og medvirkning

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Sommer 2021
  Slutt:
  Høst 2022
 • Førstegangsbehandling

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2022
 • Offentlig ettersyn

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst/vinter 2022
 • Planen vedtatt

  Status:
  Planlagt
  Slutt:
  Vår 2023

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate. I tillegg har rådmannen foreslått å ta med en del områder sør for dette, samt søndre del av Måsan, Storgata over Kjeller, Ole Bulls plass og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. Varslingsområdet blir som anbefalt i planinitiativet.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars og kommunestyre 20. mars 2019.

Grunnet kommunesammenslåingsprosessen, og behov for samkjøring av planprosessen med planprosess for Byutviklingsplan for Lillestrøm by, er planarbeidene blitt forsinket.
Ambisjonen er at Lillestrøm kommune, ved Hovedutvalg for miljø og samfunn, skal fastsette planprogrammet høsten 2021. Deretter følger en periode med utredninger og medvirkningsopplegg. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet i våren 2022, med påfølgende offentlig ettersyn. Målet er at planen blir endelig vedtatt av Lillestrøm kommunestyre våren 2023.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Kontakt prosjektansvarlig

ANDERS JØRSTAD
Prosjektleder
E-post: anders.jorstad@lillestrom.kommune.no