• Politisk behandling av planinitiativ

  Status:
  Ferdig
  Start:
  16. januar 2019
  Slutt:
  06. februar 2019
 • Oppstart av planarbeid

  Status:
  Ferdig
  Start:
  September 2019
  Slutt:
  November 2019
 • Utredning og medvirkning

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Høst 2019
  Slutt:
  Høst 2019
 • Utarbeidelse av planforslag

  Status:
  Underveis
  Start:
  Vinter 2019
 • Førstegangsbehandling

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Vinter 2021
 • Høring av planforslag

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Vår 2021
 • Bearbeiding av innspill

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Vår 2021
 • Vedtak av plan

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2021

Hva

Kommuneplanen slår fast at det skal lages en områdeplan for Skedsmokorset øst. Dette arbeidet er nå i gang. Lillestrøm kommune er ansvarlig for prosjektet.

Planen skal legge til rette for utvikling av området. Den skal belyse temaer som samferdsel, boligstruktur, næringsstruktur, handel, offentlig tjenesteyting og sosial infrastruktur, idrett, møteplasser, estetikk.

Hvor

Planområdet avgrenses av E6 i sørøst, Husebyjordet i sørvest, Korshagen og Åsenhagen i nord og Industriveien og boligområdet rundt Skedsmo stadion i øst.

Hvem

Lillestrøm kommune er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av politikerne 16. januar – 6. februar 2019.

Oppstart ble varslet september 2019.

Medvirkning foregikk frem til vinteren 2020. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet behandlet i løpet av vinteren 2021, med påfølgende offentlig ettersyn. Deretter er målet å få planen endelig vedtatt i løpet av 2021.

Tidspunktene over er hentet fra en foreløpig framdriftsplan.