Det vil åpnes et gammelt bekkeløp som ble lukket da området ble utviklet på 60/70-tallet. Dette er i forbindelse med rørrehabilitering av avløp og overvann.

Det er blitt utført et forprosjekt og nå er vi i gang med forberedelser for en totalentreprise. I den anledning blir det bl. a. utført miljø og grunnundersøkelser.

Kartutsnitt bekkeåpning Skjetten

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Rådgivende ingeniør er Sweco AS.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder:
Christine Uhlen
E-post: chuh01@lillestrom.kommune.no