Hva

Lillestrøm kommune skal renovere hovedledninger for vann og avløpsvann i Kongleveien, Tyribakken, Slengåsen og Kvaestubben. Eksisterende ledningsanlegget er fra 60-tallet. Arbeidet vil i stor grad bli gjennomført med gravefrie metoder noe som innebærer mindre graving enn ved vanlig konvensjonelt grøftearbeid, men det vil bli gravd ved kummer og påkoblinger.

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Envidan AS er ansvarlig prosjekterende. 

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder:
Alan Permissi E-post: alan.permissi@lillestrom.kommune.no