Formannskapet i Lillestrøm bestemte onsdag 3. mars at forslag til klimastrategi for Lillestrøm kommune skal legges ut for ekstern medvirkning og innspill.

Klimastrategien tar for seg hvordan Lillestrøm skal komme til lavutslippssamfunnet. Den foreslår strategier og virkemidler for kommunens arbeid på dette området.

Les hele forslaget til klimastrategi (pdf)

Har du innspill til strategien?

Send til oyvind.wahl@lillestrom.kommune.no

Frist for å komme med innspill 19. april. 

Du kan også delta på vårt digitale innspillseminar 22. mars klokka 09:00.