Om høringen

Lillestrøm kommune foreslår i høringsnotatet å skille ut priser fra gjeldende forskrift i eget gebyrregulativ (prisliste). Det gjøres ellers ingen større endringer av gjeldende forskrift. 

Lillestrøm kommune tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 1.1.2023, og at forslaget til revidert gebyrforskrift behandles av kommunestyret høsten/vinteren 2022.  

Høringsbrev, forslag til ny forskrift og andre relevanter dokumenter kan lastes ned fra møtet i formannskapet den 24. august

Se også gjeldende forskrift

Frist

Fristen for å komme med innspill er 11.09.2022. Merk innspillet med saksnummer 21/13116.

Innspill

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Morten Eirik Eines på e-post: Morten.Eines@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.