Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Her finner du alt du trenger å vite om kommuneplanen.

Temaplaner

Retningsgivende fagplaner og tverrsektorielle planer.

Planstrategi

Planstrategien gir en oversikt over kommunens planarbeid. I planstrategien legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Kunngjøringer av planer og høringer

Se alle høringer, varsel om oppstart av planarbeid, offentlig ettersyn av arealplaner og vedtatte arealplaner.

By- og stedsutvikling

Samferdsel, planprosjekter, områdesatsing, byggeprosjekter, byutvikling.