Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Her finner du alt du trenger å vite om kommuneplanen.

Temaplaner

Retningsgivende fagplaner og tverrsektorielle planer.

Planstrategi

Planstrategien gir en oversikt over kommunens planarbeid. I planstrategien legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Kunngjøringer av planer og høringer

Se alle høringer, varsel om oppstart av planarbeid, offentlig ettersyn av arealplaner og vedtatte arealplaner.

Byutvikling og stedsutvikling (arealplanlegging)

Samferdsel, planprosjekter, områdesatsing, byggeprosjekter, byutvikling.