Gjeldende kommuneplan for Lillestrøm kommune 

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel her.

Kommuneplanenes arealdeler fra tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner gjelder for respektive areal. Inntil videre utgjør de til sammen Lillestrøm kommunes arealdel av kommuneplanen.

Gjeldende kommuneplan for tidligere Fet kommune  

 Fet kommunes kommuneplan 2018-2030 

Gjeldende kommuneplan for tidligere Skedsmo kommune  

Skedsmo kommunes kommuneplan 2019 - 2030

Gjeldende kommuneplan for tidligere Sørum kommune  

Sørum kommunes kommuneplan 2019 - 2031