Gjeldende kommuneplan for Lillestrøm kommune 

1. januar 2020 blir Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Inntil det er laget en felles kommuneplan for den nye storkommunen, er det kommuneplanene til de tre kommunene som gjelder.  

Kommuneplanene fra Fet, Skedsmo og Sørum vil etter kommunesammenslåingen være tre kommunedelplaner, som hver gjelder for sitt tidligere forvaltningsareal. Inntil videre utgjør de til sammen Lillestrøm kommunes kommuneplan. 

Gjeldende kommuneplan for tidligere Fet kommune  

 Fet kommunes kommuneplan 2018-2030 

Gjeldende kommuneplan for tidligere Skedsmo kommune  

Skedsmo kommunes kommuneplan 2019 - 2030

Gjeldende kommuneplan for tidligere Sørum kommune  

Sørum kommunes kommuneplan 2019 - 2031