1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel her.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien er en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Langsiktig arealstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt den 08.09.21.

Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret vedtok 14.06.2023 ny kommuneplanens arealdel som gjelder i hele Lillestrøm kommune, og avløser de tre arealdelene fra de tidligere kommunene. Kommuneplanens arealdel trer i kraft umiddelbart. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende i byggesaker, og legger føringer i reguleringssaker. Retningslinjer er veiledende. Det ble vedtatt endringer av noen bestemmelser i kommunestyret 24.01.2024.

De viktigste dokumentene er planbeskrivelse, plankart og bestemmelser:

1. Planbeskrivelse.pdf
2. Plankart.pdf- se også mer detaljerte kart i planinnsyn
3.1 Bestemmelser med retningslinjer revidert 24.01.2024.pdf
3.2 Vedlegg til bestemmelsene.pdf

Se øvrige dokumenter kommuneplanens arealdel.

Se også kommunestyrets vedtak: sak 76/23 (opengov) og sak 2/24 (opengov).

Tidligere kommuneplaner

Kommuneplanens arealdel for de tre tidligere kommunene gjelder ikke lenger, men er tilgjengelig i planinnsyn under kartlag kommuneplan (søk på kommuneplan i søkefeltet og velg deretter hvilken kommuneplan du vil se).