Hva skjer i oppstartsmøtet?

I oppstartsmøtet går vi gjennom overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Hva er en reguleringsplan?

Hvem kan bestille oppstartsmøte?

Du må være fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid for å bestille et oppstartsmøte.

Det vil for eksempel si byplanleggere eller arkitekter.

Før du bestiller oppstartsmøte

For at det skal bli avholdt et oppstartsmøte må du som forslagsstiller sende inn en anmodning om oppstartsmøte, med et planinitiativ og stedsanalyse vedlagt.

Etter at kommunen har mottatt planinitiativet ditt med tilhørende stedsanalyse, vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.

I oppstartsmøtet

I oppstartsmøtet avklares blant annet tillatt arealbruk, utredningsbehov (eks konsekvensutredning), utbyggingsavtale med mer.

Slik bestiller du oppstartsmøte

  1. Last ned mal for planinitiativ 
  2. Last ned mal for stedsanalyse
  3. Sende planinitiativet til: postmottak@lillestrom.kommune.no.
  4. Behandling: Vi tar kontakt for å avtale møtetidspunkt

Nyttige lenker

Kontakt

Lillestrøm kommune har to plan- og bygningsavdelinger.

  • Avdeling for Byutvikling har ansvar for saker i og rundt Lillestrøm by (Lillestrøm, Strømmen, Kjeller).
  • Avdeling for Stedsutvikling  har ansvar for saker i resten av kommunen (eksempelvis Skjetten, Skedsmokorset og hele tidligere Fet og Sørum.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte, ta kontakt med leder for planseksjonen i den aktuelle avdelingen.

Byplan: Lena Skjølås Bilic, epost: LenaSkolas.bilic@lilllestrom.kommune.no
Stedsplan: Vetle Schafranek Solum Hommersand, epost: vetleschafraneksolum.hommersand@lillestrom.kommune.no