Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart

Som en bistand til forslagsstillere har Lillestrøm kommune utarbeidet en egen sjekkliste.

Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart

Hvilke kart trenger jeg?

  • «Basiskart som vektordata» (inneholder også vann- og avløpsledninger)
  • «Reguleringsplan som vektordata»
  • «Gjeldende regulering med bestemmelser»

Slik bestiller du kartene

Du bestiller kartene på Infoland. For å få opp produktene i Infoland må du:

  1. søke på adresse eller gårds- og bruksnummer
  2. Klikk deretter på adressen eller gårds- og bruksnummer som kommer opp i søkeresultatet

Bestill kart på Infoland

Eierlister

I tillegg til kartgrunnlag trengs det eierlister for berørte eiendommer, i forbindelse med varsel av oppstart. For å få opp disse klikker du på "Digitale kart" Infoland.