Om handlingsplanen

Alle har rett til å leve et liv uten vold og overgrep. All bruk av vold og overgrep strider med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter. Det må tas på alvor og krever en felles innsats.

Utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner for Lillestrøm kommune er forankret i kommunens «Planstrategi 2020-2023» og administrativt i styringsgruppa for det tverrfaglige samarbeidet i Lillestrøm kommune og vedtatt i kommunestyret i september 2021.

Last ned handlingsplanen

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner (PDF, 3,8 MB)

Kommunale handlingsplaner skal være et viktig verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold og overgrep i nære relasjoner. Lillestrøm kommune har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge deres familier og voksne som utsettes for vold og overgrep. Vi skal også bidra til å forebygge og sette inn nødvendig tiltak til utøvere for å forhindre overgrep.