Skattekort

Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk i lønnen i henhold til innlevert skattekort. Dersom ikke skattekortet blir levert skal det trekkes 50 prosent.


Elektronisk skattekort bestilles via Altinn.

Lønnsdokumentasjon

Ved utbetaling av lønn skal arbeidstaker motta lønnsslipp. Dette er viktig da lønnsslippen er eneste dokumentasjon for arbeidstaker for at det er foretatt forskuddstrekk i lønnen.

Lønnslippen skal minst inneholde:

  • navn og fødselsnummer
  • trekkperioden
  • bruttolønn og grunnlag for forskuddstrekk
  • foretatt forskuddstrekk og eventuelt utleggstrekk
  • arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer

Skattetrekkskonto

Forskuddstrekket skal beregnes og holdes tilbake ved lønnsutbetaling. Senest dagen etter at trekket er foretatt skal trukket beløp overføres til skattetrekkskonto.