Skatteattest

Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift.

Utbetaling av lønn

Skattekort Lønnsdokumentasjon Skattetrekkskonto

A-melding

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Organisasjonsformer

Ulike organisasjonsformer