Nye koronarestriksjoner gjelder fra 6. mai

Informasjon om koronavaksine

Skatteattest

Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift.

Utbetaling av lønn

Skattekort Lønnsdokumentasjon Skattetrekkskonto

A-melding

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Organisasjonsformer

Ulike organisasjonsformer