Det er mulig å søke i to kategorier;

 • Tiltak som binder karbon og/eller reduserer utslipp
 • Omstillingstiltak som bidrar til oppnåelse av FNs bærekaftsmål

Tildeling 2023

Ti prosjekter har fått tildeling. Det ble vedtatt i formannskapet 28. august 2023.

Søkerene som fikk tildeling er:

 • Bjerkes Rutebiler AS
 • Eliel Facility AS
 • Enestor AS
 • Foreningen UFF-butikkene
 • Kjeller Innovasjon
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Norasonde Arbeidsinkludering AS
 • Spectre Alliance
 • Tiny Workers AS
 • Vane Ocean Technologies AS

Formål

Fondet skal benyttes til næringsformål som tar utgangspunkt i kommunens strategier og underbygger FNs bærekraftsmål. Bedrifter i Lillestrøm kommune kan søke. Tiltak der flere bedrifter samarbeider vil bli prioritert. Kommunens klimastrategi og næringsstrategi er førende for prioritering av søknadene. 

Tildelingen fra fondet skal være utløsende for at det omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det omsøkte tiltaket skal i tillegg til å tilføre søkerne ny kunnskap og bidra til utvikling av virksomheten(e) også bidra til å øke attraktiviteten for Lillestrøm. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. 

Fondets midler er omfattet av EU’s statsstøtteregelverk. 

Både næringsfondet og klimafondet skal bidra til utvikling av næringslivet i Lillestrøm. Klimafondets midler har et særlig fokus på utslippskutt og innovasjonsprosjekter knyttet til klimatiltak. 

Har du et prosjekt, gjerne sammen med en annen bedrift, som utvikler og bidrar til innovasjon i bedriften din og/eller for samfunnet for øvrig, kan du søke finansiering her.  

Hvem kan søke 

Alle foretak i Lillestrøm kommune.  

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.  

Ordningen gjelder ikke foretak som driver vanlig jord- og/eller skogbruksproduksjon siden dette omfattes av det kommunale Bionovafondet.

Søknadsfrist

Fristen gikk ut 11. juni.

En komité bestående av representanter fra både kommune og bank vil vurdere alle innkomne søknader. Formannskapet i Lillestrøm kommune gjør endelig vedtak 23. august.

Har du spørsmål?

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef

Jonas Vårum Olafsen,næringsrådgiver Lillestrøm kommune

Jonas Vårum Olafsen
Tittel: Næringsrådgiver