Strategi for næringsutvikling

Lillestrøm kommune har et variert og spennende næringsliv. Vi ønsker å legge godt til rette for at nytt og eksisterende næringsliv etablerer flere arbeidsplasser og styrker næringslivets verdiskapingsevne. Det skal nå utarbeides en strategi for næringsutvikling. På denne nettsiden vil du kunne holde deg oppdatert om prosessen og hvordan du kan delta.

Om prosessen

Utarbeidelse av strategien vil skje i dialog med næringslivet. Dette vil gjøres gjennom spørreundersøkelser, dialogmøter og workshops. Vi vil også bruke facebookgruppen Bedrifter i Lillestrøm kommune aktivt for å få innspill. Det vil i perioden være aktiv dialog med næringsforeningene i kommunen. 

Strategien skal ferdigstilles av administrasjonen i løpet av 2021 og sendes på høring våren 2022.

Oppstartssaken er behandlet og godkjent politisk i hovedutvalg for miljø og samfunn og i formannskapet.
Les behandlingen av «Strategi for næringsutvikling - oppstart av arbeidet»

Spørreundersøkelse

Svar gjerne på spørreundersøkelsen som skal bidra til å til å danne grunnlag for prosessen.

Spørreundersøkelse - hva kjennetegner en næringsvennlig kommune?

Workshops

Vi inviterer til workshops for næringslivet i Lillestrøm. Workshopene vil ha samme tema og oppbygning, så meld deg på det tidspunktet som passer best for deg.

Workshop 1 finner sted 29.9.21 kl 17-20 på Norges Varemesse (inngang Administrasjon)

Påmelding workshop 1

 

Workshop 2 finner sted 15.10.21 kl 12-15 på Scene 5, Kultursenteret.

Påmelding workshop 2

Kontakt

Siri Bjørnstad
Tittel: Næringsrådgiver

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef