Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de 5 kommunene på Nedre Romerike.

Les mer på SNR.no

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har utarbeidet en felles næringsstrategi for kommunene Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen, Lørenskog og Lillestrøm.

Les næringsstrategi for Nedre Romerike (pdf)

Næringsrådene i Lillestrøm

Interkommunalt politisk råd for Osloregionen

65 medlemskommuner i hovedstadsområdet
Les mer på osloregionen.no

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape innovasjoner i regionen som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.
Les mer om Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kommunens leverandører

For våre leverandører 

Lillestrøm kommune vil være en betydelig kunde for mange næringsvirksomheter. Våre innkjøp koordineres av vår innkjøpsavdeling. Som medlem av leverandørutviklingsprogrammet (innovativeanskaffelser.no) vil vi etterstrebe gode og fremtidsrettede innkjøp. Om du ønsker å bli en av våre leverandører, ta kontakt.

Kontakt

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef