Hvem må ta kunnskapsprøven?

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen eller salgsbevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Lette du etter informasjon om etablererprøven?

Hvor og når tar du prøven?

Du kan ta prøven hver første tirsdag i måneden, klokka 12:00, på Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm. Prøven betales med kort før prøven kan gjennomføres på prøvedagen.

Slik melder du deg på / Påmelding og praktisk informasjon

Du melder deg på ved å ringe 66 93 80 00 eller sende e-post til servicesenter@lillestrom.kommune.no

Gjennomføring av prøven

  • Det er satt av 60 minutter til kunnskapsprøver i alkoholloven
  • Du kan ta med ordbok (fremmedspråklig-norsk) som hjelpemiddel
  • Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Pris

Prøven koster kr. 400,- og betales med kort før prøven kan gjennomføres på prøvedagen.

Pensum

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling?

Alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9.

Alkoholforskriften (av 8. juni 2005, nr. 538) kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Læremateriell som pensumbok, nettkurs og tester kan også kjøpes på www.vinn.no.

Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9.  

Alkoholforskriften (av 8. juni 2005, nr. 538) kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.

Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Læremateriell som pensumbok, nettkurs og tester kan også kjøpes på www.vinn.no.

Kontakt

Servicesenteret