Disse reglene gjelder for bruk av datautstyr og internett i Lillestrøm. Reglene gjelder også bruk av digitale medier til lekser eller annet skolearbeid utenom skoletid.  

Når du bruker skolens datautstyr (PC-er, nettbrett o.l.): 

 • Behandler du datautstyret pent.  
 • Logger du alltid inn med ditt eget brukernavn og passord, og passer godt på dette.
 • Installerer du kun programmer som er tilgjengelig i kommunens programvaresenter.
 • Rydder du bort datautstyret når du skal spise eller drikke.  

Når du er på skolen:

 • Bruker du datautstyret bare til skolerelaterte oppgaver, hvis ikke annet er avtalt med læreren din.  
 • Er du ikke på sosiale medier, chat, spill, privat e-post eller driver med nettsurfing uten å ha en avtale med læreren din.
 • Logger du alltid på kommunes nettverk.

Når du bruker Internett:  

 • Viser du hensyn og respekt for andre, og unngår skjellsord, banning og annet grovt språk.
 • Publiserer du ikke bilder eller personopplysninger om andre uten deres tillatelse. 
 • Søker du ikke frem til, besøker, lagrer, setter bokmerke ved eller skriver ut sider som inneholder vold, terror, rasisme eller pornografi. Du skal heller ikke produsere eller publisere slik informasjon. 
 • Skal du ikke drive med handel eller spill som kan ha økonomiske følger. 
 • Undersøker og respekterer du opphavsretten til tekster, bilder, musikk, film eller lyd som ligger ute på Internett eller fellesområde. 
 • Utfører du ikke handlinger som stopper eller blokkerer kommunens datasystemer. Det er forbudt å spre filer med datavirus eller andre sabotasjeprogram. 
 • Skal du ikke forsøke å få tilgang til datasystemer eller tjenester du ikke skal ha tilgang til (hacking).  

Brudd på dette reglementet kan føre til reaksjoner etter ordensreglementet.