Hva er Vigilo?

Vigilo gir muligheter for digital toveiskommunikasjon enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Løsningen er ment for å sende praktiske opplysninger til og fra skolen, for eksempel om fravær og aktiviteter. Du får kun tilgang til opplysninger om egne barn.

Brukerveiledning for løsningen er tilgjengelig på Vigilo sine nettsider

Foreldreportal

Logg på portalen via login.vigilo.no/login/lillestrom/IdPorten 

App

Du kan laste ned Vigilo via Apple Store (IOS) eller Google Play (Android). 

Hvem har tilgang?

Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret

Foreldre med foreldreansvar har automatisk tilgang. Foreldre uten foreldreansvar, som ikke har tilgang i appen, kan bli lagt til av skolen hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette. 

Informasjon om sensitive opplysninger

Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du deler i digitale meldinger. Vi oppfordrer til å unngå å dele sensitiv informasjon. Eksempler på sensitiv informasjon er opplysninger om helse, etnisk opprinnelse, religion, genetiske opplysninger, opplysninger om seksuell legning m.m.

Løsningen er ikke ment som erstatning for det fysiske møtet mellom foreldre og skolen eller barnehagen. Ta kontakt ved å ringe eller be om et møte med den enkelte skole eller barnehage ved behov.

Retten til å få opplysninger om barnet

Om retten til å få opplysninger om barnet er omtalt i barneloven § 47.

En forelder som ikke har foreldreansvar kan likevel ha rett på opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Selv om en forelder kan ha en slik rett, vil ikke Lillestrøm kommune gi tilgang til Vigilo til foreldre uten foreldreansvar. Retten til slike opplysninger, som reguleres av barneloven § 47, innebærer ingen rett til å holdes løpende oppdatert gjennom for eksempel Vigilo.

Retten til å få opplysninger om barnet etter § 47 gjelder ikke dersom foreldreansvaret er fratatt etter barnevernsloven § 4-20, eller dersom det å gi opplysningene kan være til skade for barnet. 

Tilgang for andre nære omsorgspersoner

En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foresattportalen sender du en henvendelse til skolen med et slikt ønske. Skolen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Mer om personvern