Om tidlig skolestart

Tidlig skolestart innebærer at barnet starter på skolen det året det fyller fem år. Et absolutt krav i loven er at barnet må fylle 5 år innen 1. april.

Etter søknad fra foreldrene gjør Pedagogisk-Psykologisk Avdeling (PPA) en tilrådning på om barnet bør innvilges tidlig skolestart.

Loven gir ingen rett til tidlig skolestart, men kan innvilges av kommunen dersom PPA anbefaler dette. Det fremgår av opplæringsloven § 2-1. Det er få barn som får innvilget tidlig skolestart.

Slik søker du om tidlig skolestart

Søknad om tidlig skolestart bør skje i samarbeid med barnehagen, og bør sendes innen 1. mars.

Det skal sendes inn både en søknad til kommunen, og en henvisning til PPA. Søknaden behandles av Fagstab oppvekst, og vedtak fattes etter anbefaling i sakkyndig vurdering fra PPA.

Søk om utsatt eller tidlig skolestart