Om utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller seks år. Utsatt skolestart innebærer at barnet starter på skolen det året det fyller syv år. Etter søknad fra foreldrene gjør Pedagogisk-Psykologisk Avdeling (PPA) en tilrådning på om barnet bør innvilges utsatt skolestart.

Loven gir ingen rett til utsatt skolestart, men kan innvilges av kommunen dersom PPA anbefaler dette. Det fremgår av opplæringsloven § 2-1. Det er få barn som får innvilget utsatt skolestart.

Slik søker du om utsatt skolestart

Søknad om utsatt skolestart bør skje i samarbeid med barnehagen, og bør sendes innen 1. mars.

Det skal sendes inn både en søknad til kommunen, og en henvisning til PPA. Søknaden behandles av Fagstab oppvekst, og vedtak fattes etter anbefaling i sakkyndig vurdering fra PPA.

Søk om utsatt eller tidlig skolestart