Kommunestyrevalget 2019

Valgdag

Valg til Lillestrøm kommune skal gjennomføres som om kommunen allerede er sammenslått. Det skal velges 55 medlemmer til det nye kommunestyret i Lillestrøm kommune. Valgdagen er mandag 9. september 2019.