Se valgresultatene for Lillestrøm kommune

Mer informasjon om valget finner du på valg.no

Når kan du stemme på valgdagen?

  • I Lillestrøm kommune kan du stemme på valgdagen 13. september 2021.
  • Åpningstidene i valglokalene på valgdagen er 09.00 - 21.00

Hvor kan du stemme på valgdagen?

På valgdagene må du stemme i kommunen hvor du er folkeregistrert. Det er bostedsadresse per 30. juni som gjelder. Dersom du har byttet bostedsadresse etter dette, må du stemme i din forrige bostedskommune eller avlegge forhåndsstemme. 

  • Du kan avlegge stemme i hvilket som helst valglokale i Lillestrøm på valgdagene, uavhengig av hvilken valgkrets du tilhører.
  • For å unngå kø i valglokalet oppfordrer vi velgerne til å benytte hele åpningstiden.
  • Det eneste du trenger for å stemme er legitimasjon.

Se oversikt over alle valglokalene i Lillestrøm på valg.no 

Valglokalene i Lillestrøm

Eget valglokale for personer som er i karantene

Dersom du er i karantene på valgdagen, ta kontakt med valg@lillestrom.kommune.no eller telefon 66 93 80 00

Får du ikke kommet deg til karantenelokalet uten å være i kontakt med andre? 

Hvis du ikke kan komme deg til karantenelokalet uten å være i kontakt med andre eller bryte karantenebestemmelsene, skal du stemme hjemme.

Ta kontakt med kommunen på telefonnummer 66 93 80 00 innen klokken 10.00 på valgdagen, så legger vi til rette for at du kan stemme hjemme.  

Forhåndsstemming

Perioden for forhåndsstemming er nå over. 

Stemme hjemme

Dersom du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene er det mulig å søke om å få stemme hjemme.

Du kan få tilbud om å stemme hjemme om du er: 

  • syk
  • ufør
  • i isolasjon
  • i karantene
Send inn søknad om å stemme hjemme

Søknaden kan også sendes per e-post til valg@lillestrom.kommune.no

Velgere som går ut av karantene eller isolasjon tidlig i uke 36, vil ikke få  tilbud om å stemme hjemme. Da er det fortsatt mulig å forhåndsstemme på vanlig måte eller avgi stemme på valgdagen. 
Er mange i karantene, vil kommunen vurdere å etablere et eget karantenemottak.

Les mer om å stemme hjemme på nettsidene til valg.no

Valgstyret

Valgstyret og valgstyrets møter

Sametingsvalget

Velgere som er registrert i sametingsmanntallet i Lillestrøm kan stemme ved sametingsvalget på valgdagen.

Velgere fra alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid.

Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Du trenger bare ta med legitimasjon, men ta gjerne med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.