Vaskevannet etter en bilvask kan inneholde både giftige tungmetaller, olje- og drivstoffrester og forurenset veistøv. Når vannet renner ned i sluk og avløp, kan det ende med å forurense og skade dyr, planter og lokale vann.

Anbefaler vaskehaller

Vi oppfordrer alle til å vaske bilen i vaskehaller fremfor hjemme på gårdsplassen. Her er det systemer som samler opp mye av forurensningen som kommer fra bilene og fra vaskemidlene.

Et godkjent vaskeanlegg har sandfang som samler opp grove partikler, og oljeutskiller som skiller olje og annen forurensing fra avløpsvannet.

Bruk svanemerkede bilpleiemidler

Svanemerkede produkter inneholder stoffer som har så liten påvirkning på helse og miljø som mulig.

Hvis du likevel velger å vaske bilen hjemme

Ønsker du likevel å vaske bilen hjemme er det fordel å ha bilen stående på grus- eller gressunderlag og ikke vaske bilen oftere enn nødvendig.
Unngå å vaske bilen på gaten, parkeringsplass eller andre asfalterte yter. Da er risikoen størst for at det skitne vaskevannet renner urenset ut i fjorden, elver og innsjøer. I tillegg er det godt for både miljø og lommebok å ha et bevisst forhold til vannforbruket.

Hvis det i et sameie, borettslag eller liknede blir organisert en fast vaskeplass, vurderer kommunen dette å være en aktivitet som nok omfattes av forurensningsforskriften kap. 15, med blant annet krav om oljeutskiller.

Hva gjør kommunen?

Kommunen har ansvaret for å følge opp at bilvaskehallene etterkommer kravene til utslipp. Kommunen følger opp bilvaskehallene gjennom rapporteringer, analyser og tilbakemeldingsrutiner for oljeutskillere og sandfang.