Sykkelbyen Lillestrøm

Lillestrøm by har en geografi og gatenett som egner seg svært godt til sykling og vi ønsker å utvikle byen til å bli en virkelig sykkelby, der sykkelen er det naturlige valget på lokale reiser. Det er mange som sykler i Lillestrøm, men det bør bli enda flere i fremtiden. Syklig og gange i stedet for bil på lokale reiser sikrer at vi får en triveligere by å bo og oppholde seg i for alle.

Lillestrøm er flere år kåret til årets sykkelby, og var i 2018 nummer to bak Kristiansand. Kåringen gjennomføres av syklistenes landsforening.

Hvorfor bør du velge sykkel?

Dersom man sykler eller går hver dag, til for eksempel jobb eller skole, får man dekket det grunnleggende behovet for bevegelse. Dette vil gi stor helsegevinst, samtidig som sykling er gøy og gir mestringsfølelse. Sykling er en fin måte å komme seg ut på tur, og man opplever et større område enn man klarer ved å gå. Sykling gir økt trivsel i hverdagen!

Sykling er en billig måte å transportere seg på, og en sykkel er billig i innkjøp og kan benyttes lenge. Det koster lite å holde den i stand, og den daglige turen er gratis. Husstander som kan redusere behovet for én bil, vil spare mye penger.

Har du innspill til sykling?

Nå kan du ringe kommunens sykkeltelefon for å gi innspill slik at vi alle kan få en bedre sykkelhverdag.
Vi kan hjelpe også deg om du for eksempel har spørsmål om:

Har du innspill til sykkelforholdene kontakt Servicesenteret på e-post Servicesenter@lillestrom.kommune.no

Samarbeidspartnere

Trafikkregler

Trafikkregler for syklister fra Statens vegvesen

Sykkelfelt og kjørebane

Sykkelfelt er egne kjørefelt oppmerket for sykkeltrafikk i kjørebanen. I henhold til vegtrafikkloven er du som syklist fører av et kjøretøy når du sykler i kjørebanen, og du har derfor samme rettigheter og plikter som en bilfører. Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot kjøreretningen er farlig og forbudt.

Kryssing av vei

Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra høyre dersom du ikke er på vei med forkjørsrett. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt.

Gang- og sykkelvei

På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Når du sykler, har du har også vikeplikt i gangfelt. Men om du går av sykkelen og triller, vil bilene ha vikeplikt for deg som fotgjenger.

Oppgraderinger

Gang- og sykkelveier som skal asfalteres i 2023

  • Elvegata - Fra Kjellergata til K. M. Nordangers vei
  • Fagerliveien - Fra Sørumsandveien til Fagerliveien
  • Gauteidveien - Parsell mellom Leirsund og Frogner
  • Tretjerndalsveien - Fra Haldenveien til Fåresoppveien

Vi oppgraderer sykkelparkering på følgende steder i 2023

  • Sørumsand skole
  • Garderåsen skole
  • Hovinhøgda skole
  • Nebbursvollen friluftsbad
  • Volla barnehage