Totalt er det over 2 mill. m2 som skal rengjøres.

Fortau, gang-/ sykkelveier, sykkelfelt og sentrumsområdene blir prioritert.

For å få en mest mulig effektiv framdrift på arbeidene kan vi ikke flytte feielagene til de steder hvor det er mest grus eller støver mest.

Vi ber publikum om å flytte parkerte biler og andre ting som står i veien og som kan være til hinder for feiebilene.

Deler av feiingen, som i sentrumsområdene og p-plassene, vil foregå på natta.
Det må her påregnes noe støy i forbindelse med arbeidene.

Spørsmål kan rettes til Lillestrøm kommune, driftsavdelingen 

Husk også vårryddingsaksjonen 2022