Totalt er det over 2 millioner kvadratmeter som skal rengjøres og ca. 14.000 tonn med grus som skal feies opp. 

Vi har som mål at gater, fortau og sykkelsveier skal være ferdig feiet innen 1. mai og boligveier innen 17. mai. Ved sen vår vil datoene bli forskjøvet. Fortau, gang-/ sykkelveier, sykkelfelt og sentrumsområdene blir prioritert.

For å få en mest mulig effektiv framdrift på arbeidene kan vi ikke flytte feielagene til de steder hvor det er mest grus eller støver mest. Vi ber innbyggere om å flytte parkerte biler og andre ting som står i veien og som kan være til hinder for feiebilene.

Skilting

Det vil på enkelte områder bli skiltet med Parkering forbudt i perioder, for å få utført feiingen. Så vi ber bilister om å følge med og respektere skiltingen. 

Deler av feiingen, som i sentrumsområdene og p-plassene, vil foregå på natta. Det må her påregnes noe støy i forbindelse med arbeidene.

Har du spørsmål til feiing kan du rettes til oss på tlf 66 93 80 00.