Totalt er det over 2 millioner kvadratmeter som skal rengjøres og ca. 14.000 tonn med grus som skal feies opp. Grusen som feies opp kjøres til ROAF, som vasker og klargjør den til en ny vinter.

Vi har som mål at gater, fortau og sykkelsveier skal være ferdig feiet innen 1. mai og boligveier innen 17. mai. Ved sen vår vil datoene bli forskjøvet.

Fortau, gang-/ sykkelveier, sykkelfelt og sentrumsområdene blir prioritert.

For å få en mest mulig effektiv framdrift på arbeidene kan vi ikke flytte feielagene til de steder hvor det er mest grus eller støver mest. Vi ber innbyggere om å flytte parkerte biler og andre ting som står i veien og som kan være til hinder for feiebilene.

Deler av feiingen, som i sentrumsområdene og p-plassene, vil foregå på natta. Det må her påregnes noe støy i forbindelse med arbeidene.

Har du spørsmål til feiing kan du rette de til Lillestrøm kommune, driftsavdelingen 

Husk også vårryddingsaksjonen 2023