Totalt er det over 2 mill. m2 som skal rengjøres.

Fortau, gang-/ sykkelveier, sykkelfelt og sentrumsområdene blir prioritert og de skal være ferdige til 1 mai. Veier skal være ferdig til 17 mai.

Det kan bli forsinkelser på disse datoene, på grunn av den pågående koronapandemien.

For å få en mest mulig effektiv framdrift på arbeidene kan vi ikke flytte feielagene til de steder hvor det er mest grus eller støver mest.

Det henstilles til publikum om å flytte parkerte biler og andre ting som står i veien og som kan være til hinder for feiebilene.

Deler av feiingen, som i sentrumsområdene og p-plassene, vil foregå på natta.
Det må her påregnes noe støy i forbindelse med arbeidene.

Spørsmål kan rettes til Lillestrøm kommune, driftsavdelingen