Tallene oppdateres hvert døgn klokka 18:00.

Vi legger ikke ut informasjon om hvor enkeltpersoner som er smittet bor. Kommunen er ikke større enn at det vil kunne stride mot personvernet.